Sivuston sopimus- ja käyttöehdot

MoveComp on Suomen kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiö. Kaikkien verkkoalueiden MoveComp-sivustot sisältöineen ovat MoveComp Oy:n omaisuutta. Sivustojen sisältöä ei saa kopioida tai käyttää muuhun tarkoitukseen kuin MoveComp Oy:n järjestämiin tapahtumiin osallistumisiin tai sivuston palveluiden sopimusehtojen mukaiseen muuhun henkilökohtaiseen käyttöön.

Sopimusehtojen hyväksyminen

Sivustojen käyttäjä on oikeutettu käyttämään MoveComp-sivustojen palveluita ainoastaan näiden ehtojen hyväksymisen jälkeen. Sivustojen tai MoveComp-palveluiden osittainenkin käyttäminen tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy kaikki sopimusehdot varauksetta.  Sopimusehtojen hyväksyminen tapahtuu sähköisesti. Osaan MoveComp-palveluita sisältyy myös lisäehtoja. Sopimusehtojen mukaisen sivuston käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Jos käyttäjä on 15 vuotta tai vanhempi, mutta kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan oikeustoimikelpoisuuden kannalta ala-ikäinen, tulee henkilön vanhemman tai muutoin laillisesti toimivaltaisen edustajan suorittaa rekisteröinti loppuun hänen puolestaan.

Mikäli sopimusehtojen hyväksyminen tapahtuu työnantajan tai muun organisaation toimesta, vastaa tällainen MoveComp Oy:n asiakas siitä, että sillä on riittävät oikeudet kutsua tai liittää työntekijänsä tai muu viiteryhmänsä MoveComp-palveluun ja että MoveComp-palveluun mahdollisesti siirrettävien tietojen osalta niiden siirtäjällä on tällaisten tietojen käyttöoikeus. Nämä sopimusehdot sitovat myös kaikkia mukana olevien organisaatioiden luonnollisia henkilöitä, jolloin henkilöt mukaan liittänyt organisaatio vastaa MoveComp-palvelun ehtojen mukaisesta käyttämisestä myös oman organisaation luonnollisten henkilöiden osalta.

Rekisteröinti

Käyttäjän tulee esiintyä palvelussa omalla nimellään. Henkilöllisyyttä koskevia harhaanjohtavia tietoja ei saa antaa. Rekisteröinti voi tapahtua luomalla MoveComp-sivuston vaatima oma käyttäjätunnus tai salasana tai tunnistamalla käyttäjä jonkin toisen sovelluksen, kuten Facebook, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. MoveComp-palveluun rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tapahtuvasta sivustojen käytöstä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan MoveComp Oy:lle välittömästi, mikäli havaitsee väärinkäytöksen, joka on tehty käyttäjän tunnuksilla.

Käyttäjällä on milloin vain mahdollisuus irtisanoa MoveComp-rekisteröinnin. MoveComp Oy on oikeutettu irtisanomaan käyttäjän rekisteröinnin tai rajoittamaan käyttäjän oikeuksia MoveComp-palveluissa, mikäli käyttäjä on toiminut ehtojen vastaisesti tai mahdollisia käyttäjän oikeuksia koskevat palvelumaksut ovat erääntyneet eikä niitä ole maksukehotuksesta huolimatta suoritettu. MoveComp Oy:llä on oikeus poistaa myös rekisteröinti ja kaikki rekisteröidyn MoveComp-palvelussa rekisteröimät tiedot, mikäli palvelua ei ole käytetty 24 kuukauteen.

Käyttäjän tietojen käyttäminen

Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjän antamista tiedoista lasketaan MoveComp-palvelun mukainen liikuntasuoritus. Käyttäjän suoritus voidaan julkaista siten, kuten kussakin MoveComp-kilpailun ehdoissa on erikseen ilmoitettu. Käyttäjän tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmannelle osapuolelle kaupallisiin tarkoituksiin. MoveComp Oy:llä on oikeus tallentaa käyttäjää koskevat tiedot omaan järjestelmään tilastointia, tutkimusta ja MoveComp-palveluiden markkinointia varten. Henkilötietojen käytöstä on laadittu erillinen rekisteriseloste. Henkilötietojen käytössä sovelletaan lisäksi kulloinkin voimassa olevaa Suomen henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Käyttäjän velvollisuudet      

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, näitä yleisiä sopimusehtoja ja hyviä tapoja. Palveluun ei saa tallentaa tai lähettää Suomen tai käyttäjän kotimaan lainsäädännön mukaan laitonta materiaalia, eikä laillisenakaan materiaalina herjaavaksi, pornografiseksi, rasistiseksi, kunniaa loukkaavaksi tai muutoin sopimattomaksi yleisesti pidettävää materiaalia. Käyttäjä vastaa, että kaikki ne tiedot, joita hän MoveComp-sivustolle mahdollisesti tallentaa on ainoastaan sellaista, joihin käyttäjällä on laillinen käyttö- ja lähetysoikeus.  Lähetettävä materiaali ei saa sisältää MoveComp-järjestelmälle vahingollisia tiedostoja tai ohjelmistokoodeja.

Palvelun rajoitukset

Palvelu on käytettävissä MoveComp Oy:n valitsemina kieliversioina. MoveComp Oy voi lopettaa sivuston ylläpidon tai osan siitä omalla päätöksellään. Sivustolla voi esiintyä palvelukatkoja. Sivuston ulkoasua tai toiminnallisuuksia voidaan muuttaa milloin tahansa.

Maksut

Palvelun käytöstä saatetaan veloittaa maksuja nyt tai tulevaisuudessa. Tavaraostojen veloitukset tapahtuvat MoveComp-verkkokauppatoimintojen yhteydessä. Palvelun käyttöön liittyy tiedonsiirtoa käyttäjän palveluntarjoajan verkon kautta. Palveluntarjoaja voi veloittaa maksuja kyseisistä tiedonsiirroista.

Immateriaalioikeudet

MoveComp-Palvelu ja siihen liittyvä ohjelmisto ovat tekijänoikeuslakien suojaamia. MoveComp Oy pidättää itsellään kaikki omien ohjelmistojen ja niiden toiminnallisuuksien immateriaalioikeudet.

MoveComp Oy ei kuitenkaan saa tai vaadi omistus- tai tekijäoikeutta käyttäjän palvelussa luomaan sisältöön. Lataamalla sisältöä MoveComp-palveluun antaa käyttäjä kuitenkin MoveComp Oy:lle oikeuden kopioida, jakaa ja käyttää käyttäjän palveluun lataamaa sisältöä.

Vastuurajoitukset

MoveComp Oy ei vastaa sivujen toiminnasta keskeytyksettä. MoveComp Oy ei myönnä sitoumuksia sivuston palveluiden sisällöstä, tiedoista, käytettävyydestä tai ylläpidon jatkuvuudesta. MoveComp Oy ei vastaa mahdollisista virusten aiheuttamista vahingoista omassa tai asiakkaan tietojärjestelmässä.

Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että MoveComp Oy tarjoaa sivustoilla myös kolmansien osapuolien sivustojen linkkejä tai tarjoaa kolmansien osapuolien erilaisia tuotteita. MoveComp Oy ei vastaa kolmansien osapuolien omistuksessa tai ylläpidossa olevien sivustojen sisällöstä.

Sivuston käyttöjä ymmärtää, että sivuston tarkoituksena on motivoida käyttää liikunnallisiin suorituksiin. MoveComp Oy ei kanna vastuuta liikunnallisten suoritteiden suorittajalle itselleen taikka kolmannelle taholle aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista, eikä liikuntasuoritteen mahdollisesti käyttäjän terveydentilaan aiheutuneista mahdollisista negatiivisista muutoksista. Käyttäjä vastaa itsenäisesti terveystilanteensa soveltuvuudesta liikuntasuorituksiin. MoveComp Oy ei ole vakuuttanut palvelun käyttäjiä minkäänlaisen liikuntasuoritteesta aiheutuvan vahingon tai haitan varalta.

Ehtojen muutokset

Palvelun käyttäjä ymmärtää, että MoveComp Oy ei voi neuvotellaan erikseen jokaisen käyttäjän kanssa näiden ehtojen muutoksista. MoveComp Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilman käyttäjän ennakollista suostumusta ja ilman ennakkoilmoitusta. Ehtojen muutoksesta informoidaan MoveComp-sivustoilla. Tiedottamisen jälkeisen palvelujen käytön jatkamisestaa käyttäjä antaa hyväksynnän ehtojen muutokselle.

Lainsäädäntö

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Näillä yleisillä ehdoilla ei kuitenkaan rajoiteta tai pois suljeta asiakkaan asuinmaassa voimassa olevia lakisääteisiä oikeuksia.